Interacties van het team

Leer het team kennen en ontdek hoe je de juiste interactie kunt bewerkstelligen naar het team toe. Hoe inspireer je het team en weet dat je een ander anders kunt benaderen om daarmee jouw doel en doelstellingen te behalen? Wat is de werkhouding van de verschillende teamleden en hun gedragingen, hun wijze van communicatie? En op welke manier kan je dit getoonde gedrag en deze houding beter vormgeven en eventueel wijzigen? Deze methode geeft zicht op de verschillende interacties van het team en de individuele teamleden.

De rode draad is het Enneagram en haar interacties met de verschillende typen.

Doelstelling:           Team ontwikkeling

Tool:                      Het Enneagram en haar verschillende interacties

Tijd:                        2 dagdelen

Trainers:                 Hans Pluijms & Carita Sutherland

Team ontwikkeling aanvragen